Förra veckan dömdes den före detta militäranalytikern och visselblåsaren Daniel Hale till 45 månaders fängelse i den amerikanska delstaten Virginia.

Av Emran Feroz

Tack vare Hale blev många detaljer kända under 2015 om det amerikanska drönarkriget, som har rasat i flera länder sedan “kriget mot terrorismen” inleddes 2001 och som vid den tiden präglade framför allt Barack Obamas presidentskap. Den då anonyma Hale var i praktiken ansvarig för den största drönarläckan i USA:s historia.

Kort därefter publicerade den undersökande medieplattformen “The Intercept” de så kallade “Drone Papers”. Dessa klargjorde till exempel att de flesta av offren för USA:s drönarattacker i Afghanistan, det land som hittills har bombats mest av drönare i världen, inte var beväpnade extremister utan civila. De hemliga dokument som Hale läckte till journalister beskrev till exempel den så kallade “Operation Haymaker”, som ägde rum i nordöstra Afghanistan mellan januari 2012 och februari 2013 och där minst 200 personer dödades. Mer än åttio procent av offren var inte de egentliga målen. Istället för kända talibanledare dödades upprepade gånger civila. På plats ledde detta till en ökad radikalisering av befolkningen, vilket särskilt talibanerna drog nytta av, till exempel genom att de kunde rekrytera ytterligare personal på grund av hat och hämndkänslor. Trots att perioden och platsen för de operationer som beskrevs i läckorna var begränsade, visade dokumenten tydligt vilka avgrunder det hemliga drönarkriget hade, som praktiskt taget överlämnades till Obamas efterträdare på ett silverfat.

Ett annat fokus i “Drone Papers” var de globala medhjälparna till det amerikanska drönarprogrammet. Än idag spelar Tyskland en viktig roll i detta sammanhang på grund av den amerikanska flygbasen Ramstein i Pfalz. I “Drone Papers” beskrev Hales Ramstein som drönarkrigets “hjärta”. Utan basen skulle det inte vara möjligt att samordna en enskild drönarattack. I Ramstein finns faktiskt en satellitstation, utan vilken kommunikation med de obemannade dödsmaskinerna i Afghanistan, Jemen och alla andra länder där drönaroperationer äger rum skulle vara omöjlig för drönarbesättningen. Stationen färdigställdes i slutet av 2012 och ligger mitt i det skogsområde som omger basen. År 2021 klargjorde det amerikanska flygvapnet i samband med en budgetansökan att utan satellitstationen i Ramstein skulle drönarprogrammet inte fungera som planerat och att framtida uppdrag skulle drabbas på ett betydande sätt som en följd av detta.

Vi vet allt detta tack vare Daniel Hale, vars arbete också har övertygat andra att vända ryggen åt det amerikanska drönarprogrammet och tala om sanningen om detta mördande skuggkrig. “Daniel Hale, en av USA:s stora visselblåsare, dömdes för en stund sedan till fyra års fängelse. Hans brott var att han talade sanningen: 90 procent av de människor som dödas av amerikanska drönare är åskådare och inte de avsedda målen. Hale borde ha fått en medalj”, sade USA:s mest kända visselblåsare Edward Snowden strax efter Hales dom. “Daniel Hale hade rätt i allt han sa. Jag håller med om allt han har sagt om drönarprogrammet. De flesta av dem vi dödade var oskyldiga människor”, säger Lisa Ling, som en gång i tiden deltog i USA:s drönarprogram som tekniker och som har varit en visselblåsare i flera år. Ling är vän med Hale. Hon kritiserar inte bara den politiska behandlingen av honom, utan också det faktum att många medier har ignorerat eller relativiserat fallet mot honom.

Att Hale måste hamna i fängelse på grund av sin hjältedåd är bittert. De ansvariga domarnas argumentation är också särskilt perfid. De hävdar att Hales verksamhet som visselblåsare inte utgjorde något problem och att han därför inte åtalades. I stället borde han inte ha tillåtits ta de kontroversiella dokumenten och överlämna dem till journalister. Hale hittade tydliga ord för sitt “brott”: “Jag är här för att jag stal något som aldrig var mitt – ett värdefullt människoliv.” Han upprepade också att nio av tio offer för drönarattacker är oskyldiga människor och att man för ett sådant arbete “måste döda sitt eget medvetande”.

Man skulle för övrigt kunna hävda att sanningsviljan och engagemanget för sanningen är särskilt starkt inom familjen Hale – och har varit det i århundraden. Daniel Hales förfader var trots allt den välkände amerikanske officeren Nathan Hale, som anklagades för spionage av britterna 1776 och hängdes. Liksom sin ättling hade Hale stulit dokument. Idag betraktas han som en amerikansk patriot.

Translated by Alfonso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s