Natos nordliga expansion (II) BERLIN / BRUSSELS / STOCKHOLM

Officiellt neutralt Sverige kan klassificeras som en “de facto-medlem” i Nato. Detta bekräftas av en svensk expert för utrikespolitik i en tysk specialtidskrift. Enligt detta sände en stor manöver i Sverige förra hösten det tydliga “meddelandet” att landets neutralitet “de facto avskaffades”. Detta ändrar hela den militära “kartan” i Östersjöområdet “till förmån för Nato”. Faktum är att Sveriges anslutning till västkrigsalliansen började redan på 1990-talet; avgörande beslut togs redan innan eskalering av Ukraina-konflikten och Rysslands övertagande av Krim. Bundeswehr är starkt involverad i att integrera de svenska väpnade styrkorna i Natos strukturer. Fokus ligger på marinsamarbete, som nu också syftar till att delta i den svenska militären i Natos marina operationer. Samarbetet mellan marinstyrkorna är inte begränsat till Natos ramverk utan kan också äga rum på EU: s vägnar.

översatt från tyska till svenska by alfonso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s