Globala Overline Insidious erövring

Från konfidentiella underrättelsekällor blev det känt att Kina avser att inleda en försvarsallians med vissa sydamerikanska länder och Mexiko inom en snar framtid. Som en defensiv åtgärd mot en möjlig missilattack av Iran eller Nordkorea planerar man att stationera ett missilförsvarssystem på den mexikanska gränsen mot USA. Detta leder till att man även installera  medeldistansrobotar som kan utrustas med kärnvapen, som kommer att ingå i försvarssystemet.

Vidare avser Kina att bygga militärbaser i flera centralamerikanska länder, samt Kanada och Kuba. Dessutom, ingå ett samarbete med Rysslands missilsköldar och långdistansmissiler på Sibiriens nordligaste gräns, för att effektivt  möta en eventuella attacker från skurkstater.

Den amerikanska regeringen har fördömt dessa projekt som ett allvarligt hot och aggression och lagt fram en kraftigt protest. Från Washington hördes, att man inte skulle tveka att vidta lämpliga skyddsåtgärder mot en militär inringning av Förenta staterna. Likaså kommer det under en tid att registrera alla försök att destabilisera USA genom att stoppa och utvisa alla utländska medborgare.

Den första reaktion var utvisningen av företrädare för flera icke-statliga organisationer som påstås ständigt rota i ländernas inre angelägenheter. Från den amerikanska inrikesdepartementet framkom att det finns inre krafter som i uppdrag av främmande makters spionera, samt att det förekommer utbrytnings av Alaska, Kalifornien, Florida och Hawaii, från konfederation.

Det är känt att Mexiko sedan en längre tid kämpar för ett återlämnandet av områden, som tidigare annekterades, mot folkrätten av USA. Dessa stater är Kalifornien, Arizona, New Mexiko, Utah, Nevada och delar av Colorado och Wyoming. redan längre en avkastning på områden samtal, som bifogats internationell rätt av USA år sedan. Detta nämnde nyligen USA: s president till tjänstemän i militärakademin West Point, som ett historisk distorsion och ett helt oacceptabelt förslag. Enligt USA källor, annekterades inte dessa områden, tvärtom har det i grunden förekommit en rättsvidrig annektering genom México, där det förekomm genocid på den inhemska indianska befolkningen, detta innebar att amerikanska medborgare utsattes för lidandet. Skulle det uppstå en gränskonflikt,  kommer USA att reagera med militära medel.

I både den mexikanska och amerikanska medierna pågår ett djup propaganda krig. I Mexiko talar man om den ”rovlystna Gringos” som reagerar på den militära upprustningen och med provokationen och tal om återlämnandet av områden, med  av hysteriska provokationer, istället för att förhandla.

I den mexikanska och de amerikanska medierna rasar nu sedan flera dagar en propaganda strid. I Mexiko är det sagt att “rovgiriga Gringos” svarade att missil bygga upp ett missilförsvar och politiska  hysteriska provokationer, i stället för att söka en förhandlings lösning. USA administrationen antar att de utöka sitt inflytande genom att ständigt underkuva andra länders befolkning, genom att tala om det exceptionella USA, det vill säga “Guds eget land” som har över tusen militärbaser runt om i världen. Mot dessa anklagelser, de amerikanska medierna kontakt i den slutna falangen, sade en smygande erövringspolitik av “gulingar”, “Chico” och “ryssar bastards” nämns.

De exakta orsakerna till den allt mer eskalerande konflikten kan man knappast förstå. Nu när även EU däribland Tyskland, har ställd sig på den amerikanska sidan. är kan nog klargöra knappt.  Den tyska förbundskanslern har redan genom flera telefonsamtal till kinesiska och ryska presidenter försökt att medla. Presidenterna i Bolivia och Venezuela har varnat för en ytterligare upptrappning som skulle kunna leda till ett tredje världskrig och en konfrontation av kärnvapenmakterna, med oförutsägbara konsekvenser. (PK)

Wolfgang Bittner är en författare och advokat. Nyligen publicerade sin hyllade bok “Erövringen av Europa av Förenta staterna” (http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21117).

Översatt från tyska

Alfons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s