Nordea-Bank hotar att lämna Sverige om nya finans skatter införs.

Nordea reagera på den av regeringen förslagna nya bank skatten, som kommer att hjälpa till att finansiera det svenska socialsystemet.

Skandinaviens största bank, Nordea, varnar regeringen i Stockholm från att använda sig av skatte verktyget mot banken. Detta påstår Bloomberg News.

Hotet är ett direkt svar på den av den svenska regeringen planerade skatt på finans transaktioner. Dessa inkomster kommer att hjälpa till att finansiera sociala utgifter.

Nordea varnade efter att förslaget offentligt gjordes, att man kommer att förlägga sin verksamhet till utlandet. Detta betyder att 16000 arbetsplatser kommer att försvinna till utlandet, eller att ett robot system kommer att ersätta dessa. Svenska regeringen anser detta hot överdrivet.

Nordea chefen Björn Wahlroos gav påpekade ytterligare med eftertryck att Nordea kommer att flytta sin verksamhet till utlandet, eller att man slår sig samman med den Holländska banken ABN Amro.

Denna option kan komma till stånd om skatte situationen ytligare försämras. “Genom att välja ABN Amro visar vi, att det från vår synpunkt är viktig att vi även I fortsättningen kan bedriva en konkurrensmässig bankverksamhet inom den redan så hård konkurrerande marknaden.

Wahlroos visar en vis tillfredställelse att Trump van president valet i USA. Jag basera mina förhoppningar på att den nya presidenten har antydd att han vill sänka skatten – och kanske även ändra regleringen för bankerna – vilket gör att utsikterna för US-handeln kommer att förbättras avsevärt. Det kommer även att visa sig om Trump´s inställning till frihandels avtalen, på lång sikt förorsakar problem. På kort sikt kommer hans skattesänkningar att stimulera den nuvarande handeln I framtiden.

Översatt från tyska Alfons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s