Utrikes Politiska Institutet har publicerad en artikel av Joel Ahlberg, som arbetar vid Folke Bernadotteakademin.

 

Artikelns har överskriften: Assads totalitära styre – ett hinder för fred I Syrien.

Vad som man direkt undrar över, hur kan Assad avsiktlig mörda sina egna medborgare, och samtidigt fortsätt att styra ett land utan några medborgare. Under de sista året har man hållit val, ja val under kriget, I Syrien. Visst kan man ifråga sätta valets legitimitet, men resultatet visar att majoriteten av befolkningen som kunde rösta la sin röst på Assad regimen. Man kan alltid kritisera och förneka giltigheten av valet, och att det var manipulerad. Detta är nämligen alltid utgångspunkten för s.k. exporter, som vet, eller tror sig veta, hur ett totalitärt styre “organisera sina egna val”.

Vad som inte nämns av experten på Syrien är följande:

Syrien var innan kriget ett sekulärt land, där man utövade olika religioner utan inblandning av staten. Samtidigt hade man en population som har en högt utbildning av både kvinnor och män. Syrien har en av mellanöstern mest utbildade folk, efter Israel. Alla vet vi att kunskap ger makt, hur kan en despot utbilda sina undersåtar, så att de kan göra en revolution? Landet följde en s.k. Arabiska våren, med en demonstration, som underbyggdes av västmakterna. Detta är utom all tvivel. Det finns hundratals rapporter om detta, vilket naturligtvis inte nämns i väst medierna. Detta land har nu bombads tillbaka till stenåldern, på grund av ett religionskrig, som började efter USA krossade en annan “despot”, och sedan lämnade landet, Irak helt för sig själv.

I hela denna operation, där USA utan urskillning utraderade Irak, även det ett landet med en högutbildad befolkning, och skicka dem tillbaka till stenåldern. Sen lämnade man landet efter att först förstöra hela dess infrastruktur, dess kulturminnen, och skickade ett stort antal människor på flykt till Europa. Irak som land kan inte återuppbyggas, utan hjälp av omvärlden, och där bör USA vara den största bidragsgivaren. Detta krig var en krigsförbrytelse, enligt FN revolutionen. Var är personerna som ställs inför rätta?

Sedan kan vi nämna Libyen, även detta land med den högsta utbildade befolkningen I Afrika. Både kvinnor och män, fick fri utbildning, fri medicin m.m. Gaddafi var en nagel i öga på USA och Storbritannien, medan Italien köpte oljan från dem.. Bar några veckor innan Gaddafi blev mödad, hälsad Blair på honom, och kramade om honom. Detta var en “verklig vän”?

Att nu riktar sina blickar mot Syrien, med detta lands kultur, är naturligtvis bara en fortsättningen om kontrollen av oljan i mellanöstern. Vilka är det nu som styr oljan i Irak, i Libyen, inte är det libyerna eller irakierna, nej det är det amerikanska oljebolagen, som EXXON, Chevron m.m. vilka är det som vill ha en oljeledning till Europa över Syrien, naturligtvis bara USA. På detta sätt kan man störa  Ryssland olja leveranser till Europa vilket försvaga deras ekonomi.

De västliga demokratierna påstår alltid att man vill stödja demokratier. Frågan man bör ställa sig: ”Börja med Saudi Arabien, Qatar, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Dubai”. Istället så håller man dessa diktatoriska länder under armarna, genom att skicka vapen till dem, för att döda sin egen befolkning, om de skulle göra uppror (se Bahrain). Eller så anfaller man och bombadera ursinningslöst, som Saudi Arabien, en av de fattigaste länderna på jorden, nämligen Jemen, för att folket har avsatt sin president. En president som Saudi Arabien eller USA inte vill kännas vid. Kanske därför att han inte dansa efter deras pipa.

Att Syrien har varit alltid mycket nära förbunden med Ryssland, det är inte så som Joel Ahlberg påstår. Syrierna bad Ryssland om hjälp, att bekämpa IS rebellerna.

Nu är de dock så att väst pressen genomför en stor hatoperation mot Ryssland, på grund av Krim. Även där far man med lögner. Enligt internationell lag så har invånarna rätt att rösta vilket land de vill tillhöra, och det var en överväldigande majoritet som röstade för Ryssland. Det fans inga Kalasjnikov beväpnade soldater som tvingade befolkningen att rösta för Ryssland. 80 procent av Krim invånarna är ryssar.

Jag betackar mig för sådana exporter som Joel Ahlberg, som bygger hela sin berättelse på en läkare som flytt från Syrien, och informera så osaklig.

Alfons

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s