Brexit, nu har det hänt!

Storbritannien röstade idag den 23 juni 2016, med rösterna 51,8% för utträde och 48,2% för ett utträde, från den Europeiska Unionens gemenskap. Lyssnar man på de olika informationskällor, det vill säga nyheterna från de olika Europeiska ländernas nyhetsbyråer, får man en mycket blandad kompott.

I Storbritannien uttalar sig premiärministern Cameron, hur han kommer att avgå vid Tories nästa partikongress i Oktober detta år.

Samtidigt håller han ett tal där han uttryckligen menar att han har gjort allt som står i hans makt, för att Storbritannien stanna kvar i den Europeiska gemenskapen.

Hans motpart UKIP ledaren menade att ”Storbritannien har äntligen blivit oberoende igen, och kan nu bestämma över sin egen framtid, sin egen inrikes- och utrikes politik, utan inblandning av en överstatlig organisation, där ledare som inte blivit vald av det brittiska folket, har föreskrivit vad britterna skall får eller inte får göra.

Utgången är naturligtvis ett stort backslag för Bryssels byråkraterna. I Sverige finns det av naturliga skäl inge uttalanden, vi inleder en stor helgdag ”MIDSOMMAR”. Men några partiledare har via radion uttalande sig.

Förutom att de flesta är besvikna, att Storbritannien lämnar EU. Det finns som vanligt kommentarer som kommer från Sverige Liberalerna, som skyller förlusten på den Ryska Presidenten Putin. Så menar Liberalerna ledare Björklund, ”Ny kan Putin glädja sig åt, att den Europeiska Unionen har försvagats, och detta betyder att Ryssland har blivit starkare”.

Ett sånt uttalande visar bara Björklunds oförmåga att analysera situationen, och hur lite han följer den internationella pressen. Putin uttryckte sig vid St. Peterburgs Ekonomiska Forum, hur han ställer sig till britternas omröstning? ”Jag tycker det är starkt gjort att Cameron utlyste detta val, han låter folket bestämma och svaret blev ett utträde”.

Han menade även vid en fråga innan omröstningen hur han ser på Britternas omröstning? ”Denna omröstning  är en brittisk angelägenhet, en helt intern affär för det brittiska folket, jag har inga åsikter angående denna omröstning, det är det Brittiska folket som bestämmer”.

I den tyska televisionen höll Merkel sitt anförande för journalisterna i Berlin.  Hon uttryckte sig med lugn, men var naturligtvis mycket besvikelse över utgången. Samtidigt påpekade Merkel, att under utträdes förhandlingarna tillhör Storbritannien fortfarande till EU, och med detta ingår även alla förpliktelser för båda parter, tills utträdet har vunnit laga kraft.

I Bryssel fans EU presidenten Junker, som med fasthet menade att man inte skall fördröja utträdes förhandlingarna, utan att man så fort som möjligt skall påbörja dessa. Många politiker i Tyskland och EU menade att Storbritannien har bestämd att lämna EU, då kommer det även att förlora de fördelarna som ett medlemskap innebär.

Harald Alfons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s