Till Presidenter och ledare av alla värdens Nationer!

I decennier har ni med er politik av krig och exploatering, försatt millioner människor i Mellan Östern och Afrika i misär. På grund av er politik har det uppstått en flyktingkriser, där många millioner människor flyr från sina egna länder. Varje tredje flykting i Tyskland kommer från Syrien, Irak och Afghanistan. Från Afrika kommer det en av fem flyktingar.

Er systematiska aggression mot andra länder, som ni bombar, för att införa er demokrati, har även medfört att den globala terrorismen har ökad. Istället för cirka 100 – 200 terrorister som fans för 10 – 20 år sedan, har vi nu de facto fått fler 100,00 eller mer terrorister, av vilket de flesta har ett nära samarbete med ISIS.

Denna cyniska och hänsynslösa krigspolitik, som ni som ledande politiker, bedrivit under många år, slår nu tillbaka som en bumerang till er, och ni star alldeles handfallen och är helt förvånad över denna flyktings utveckling, i Europa.

Människorna i Mellan Östern och i Afrika, vars länder ni har förstörd med era bombningar och plundringar, tillsammans människorna i Europa, som nu härbärgerar otaliga desperate flyktingar, betalar ett högt pris för er aggressiva politik.

Men själv tvättar ni era händer och förnekar allt ansvar. Alla ni ledare och politiker, som är inblandad i dessa fasansfulla och hänsynslösa aggressioner, skulle ställas inför den International Crime Court i Holland, och dömas för brott mot mänskligheten.

Alla dessa politikers medlöpare och suportörer kunde åtminstone ta hand om 100 flyktings familjer var, i sina hem.

I grund och botten skall var och en av jordens befolkning stå upp och avsätta er alla, samtidig som varje medborgare skall vägra att delta i militära operationer i andra länder, samt i det där våra ledare utövar sina aggressiva operationer mot civilbefolkningen.

Våra ledare exploatera oss alla och detta bara på grund av deras politiska och strategiska maktutövande.

Som Gandhi måste vi med  – fredlig, och civil olydnad, motsätta oss detta vansinne. Vi måste starta nya partier och organisationer, som kämpar för jämlikhet och humanitet.

Nu räcker det! Get lost! Världen skulle var en mycket bättre plats utan dessa krigshetsande presidenter och politiker.– Jürgen Todenhöfer

 

Översättning med vissa små förändringar från tyskan H.A. von Schlippenbach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s